Akademia Marynarki Wojennej

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Akademia Marynarki Wojennej (na czele grupy pododdział podchorążych w mundurach stylizowanych na okres Powstania Listopadowego) to uczelnia, która w przyszłym roku obchodzić będzie Jubileusz 95-lecia. AMW pełni rolę zaplecza naukowo-badawczego dla Marynarki Wojennej RP oraz innych jednostek związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa. Problematyka badań jest tak dobierana, by służyć kształtowaniu specjalności naukowej uczelni w powiązaniu z planami rozwojowymi Marynarki Wojennej RP oraz procesem technicznej modernizacji okrętów, uzbrojenia i sprzętu. Wiele tematów prac naukowo-badawczych prowadzonych w AMW oscyluje wokół nowoczesnych technologii morskich i militarnych. Akademia kształci studentów wojskowych na 4 kierunkach oraz studentów cywilnych na 13 kierunkach.  W uczelni kształcą się także słuchacze różnego rodzaju kursów oraz oficerowie WP. AMW proponuje również podwyższanie swoich kwalifikacji na studiach podyplomowych oraz doktoranckich. W roku akademickim 2015/2016 w uczelni kształciło się ponad 7000 studentów, słuchaczy różnego rodzaju kursów, studiów podyplomowych, doktorantów oraz kadry Sił Zbrojnych RP. W październiku 2016 roku naukę rozpoczęło w niej ponad 1000 nowych studentów. W murach Akademii studenci i słuchacze zdobywają nie tylko wiedzę, ale i umiejętności praktyczne, uczelnia jest bowiem wyposażona w szereg symulatorów wiernie oddających rzeczywistość morską. Baza naukowo – dydaktyczna systematycznie jest udoskonalana i powiększana. AMW posiada m. in. nowoczesną bibliotekę oraz Nowy kompleks sportowy.