CECH RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GDYNI

Cech Rzemiosła jest stowarzyszeniem gdyńskich rzemieślników działającym w Gdyni od 1927 roku. Obecnie Cech skupia 260 członów, a razem z pracownikami i uczniami reprezentuje grupę ponad 1000 osób. To gdyńscy rzemieślnicy byli budowniczymi portu i miasta.