Cech Rzemiosła w Gdyni

Cech Rzemiosła jest stowarzyszeniem gdyńskich rzemieślników działającym w Gdyni od 1927 roku. Obecnie Cech skupia prawie 200 członków , a razem z pracownikami i uczniami reprezentuje grupę ponad 1000 osób. To gdyńscy rzemieślnicy byli budowniczymi portu i miasta. Bez pracy gdyńskich rzemieślników Gdynia nie istniałaby w obecnym kształcie.