Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni to technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły branżowe I stopnia i szkoły policealne.

Nauka w nich umożliwia nabycie teoretycznych i praktycznych umiejętności zawodowych, które są potwierdzane egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie.