CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1

 

 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 – szkoła łącząca technika i szkoły branżowe, blisko 100 lat tradycji kształcenia zawodowego z siłą postępu technicznego, wpleciona w potrzeby miasta i regionu kształci w branży mechanicznej, okrętowej i lotniczej. Patronem Technikum Budowy Okrętów jest Eugeniusz Kwiatkowski, człowiek dzięki któremu Gdynia stała się dla międzywojennej Polski oknem na świat. Technikum Mechaniczne nr 1 nosi imię wielkiego budowniczego portu w Gdyni inż. Tadeusza Wendy.