CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1- to technika i szkoły branżowe przygotowujące teoretycznie i praktycznie do wykonywania zawodów przyszłości. Szkoły z wielkimi tradycjami liczącymi 90 lat, których patroni Eugeniusz Kwiatkowski i Tadeusz Wenda pozwolili by Gdynia stała się oknem na świat. Dziś Technikum Mechaniczne i Technikum Budowy Okrętów przygotowują nie tylko dobrych specjalistów ale pozwalają młodym ludziom na rozwój zainteresowań zawodowych, sportowych czy turystycznych. Szkoła oferuje praktyki zawodowe, staże i nowoczesne warsztaty szkolne, bierze udział w projektach rozwijających szkolnictwo zawodowe i pozwala na ustawiczne kształcenie. Dla Tych, co swe zawodowe życie chcą związać z naszym miastem i regionem to mądry wybór i odważny krok w dorosłość.