Gdyńska Szkoła Społeczna

Gdyńska Szkoła Społeczna (obecnie szkoła podstawowa i gimnazjum), mieszcząca się w Gdyni na ul. Kapitańskiej 37,  powstała dzięki inicjatywie grupy nauczycieli i rodziców we wrześniu 1990 r. Jako  jedna z dziewięciu szkół w Polsce, objęta jest patronatem Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA. Organem prowadzącym szkołę jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Integracji „Tacy Sami”, organizacja pożytku publicznego. 

W naszej placówce staramy się, aby  uczniowie dobrze czuli się w murach szkolnych, aby zajęcia lekcyjne były ciekawe i na wysokim poziomie.  Dzięki niewielkim (max. 18 osobowym ) klasom nauczyciele mają możliwość nawiązania indywidualnego kontaktu z każdym uczniem. Chcemy aby dzieci i młodzież  otrzymywała u nas solidną edukację, ale także realizowała  i rozwijała  swoje pasje, w ramach bogatej oferty bezpłatnych zajęć dodatkowych – kółek zainteresowań, udziału w konkursach,  czy realizacji różnych ogólnopolskich i lokalnych  programów i projektów multiprzedmiotowych.

Jesteśmy placówką pracującą w integracji,  otwartą  również na dzieci i młodzież niepełnosprawną, szczególnie z dysfunkcją wzroku. Do naszej  szkoły uczęszczają uczniowie niewidomi i słabo widzący. GSS to jedna z pierwszych szkół w Polsce, która zaczęła przyjmować i nauczać dzieci niewidome w miejscu zamieszkania, bez skazywania ich na wyjazd z rodzinnego domu i pobyt w internacie, a także jedyna szkoła w województwie pomorskim, w której na tak dużą skalę naucza się w integracji dzieci z dysfunkcją wzroku. Daje to  niepełnosprawnej młodzieży możliwość lepszego startu w dorosłe życie, a uczniów pełni sprawnych zaznajamia z problemami osób niewidomych, uczy wzajemnych, serdecznych relacji i uwrażliwia na potrzeby innych. Uczniowie uczą się też wspólnego pokonywania wielu barier i stereotypów,  również dzięki uczestnictwu w wielu warsztatach  społecznościowych, organizowanych przez szkołę i inne placówki, np.: gdyńską „Wymiennikownię”. 

W szkole nauczane są trzy języki obce: j. angielski (dla wszystkich),  j. niemiecki i j. hiszpański ( do wyboru) z podziałem na grupy zaawansowania.

W ramach wychowania fizycznego, uczniowie mają możliwość wyboru zajęć sportowych, w których chcieliby uczestniczyć, np. piłka nożna, koszykówka, siatkówka odbywających się w wynajmowanej przez szkołę sali na terenie pobliskiej Akademii Morskiej, a także zajęć na basenie. W szkole, we współpracy z gdyńskim PTTK-iem działa Szkolne Koło Turystyczne organizujące wycieczki krajoznawczo-turystyczne. 

Uczniowie udzielają się w pracach Samorządu Szkolnego, inicjując różnego rodzaju szkolne imprezy np. spotkanie z Mikołajem i elfami, Dzień Nauczyciela, noc w szkole, Dzień Dziecka na sportowo, czy na rzecz innych, np.: sztab WOŚP-u , festyny rodzinne, podczas których wspieramy akcje charytatywne, np.: Bieg Charytatywny „Skrzydła u nóg”, akcja „Parada żonkilowa” na rzecz Hospicjum św. Wawrzyńca.

Nasi  gimnazjaliści szkolą się, dzięki stowarzyszeniu KLANZA i biorą udział, jako wolontariusze opiekujący się młodszymi dziećmi, w półkoloniach zimowych i koloniach letnich organizowanych przez Stowarzyszenie, a także prowadzonych przez animatorów Klanzy  festynach odbywających się na terenie naszego województwa.

W ramach działań edukacyjnych połączonych z integracją w szkole organizuje się kilkudniowe wycieczki lub wyjazdy w góry, zajęcia dodatkowe, wyjścia do kina, teatru, czy na wystawy oraz prowadzi zajęcia artystyczne i Galerię Sztuki Szkolnej. 

Co nas wyróżnia? W 2010 roku szkoła otrzymała tytuł "Szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją".
W październiku 2003r. otrzymaliśmy tytuł „Szkoły z Klasą”.  W 2002 roku Gdyńska Szkoła Społeczna otrzymała medal w konkursie "Gdynia bez barier".

Co jest naszą misją? Chcemy, aby nasza szkoła była miejscem, do którego dzieci i młodzież przychodzą z radością. Radość ta powoduje, że uczą się chętnie i lepiej, są bardziej odpowiedzialne za siebie i innych. Przygotowują się ,aby w dorosłym życiu osiągać sukcesy.