GDYŃSKA SZKOŁA SPOŁECZNA

Gdyńska Szkoła Społeczna. Szkoła Podstawowa mieszcząca się w Gdyni na ul. Kapitańskiej 37, powstała dzięki inicjatywie grupy nauczycieli i rodziców we wrześniu 1990 roku. Jako jedna z 9 szkół w Polsce objęta jest patronatem Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza. Organem prowadzącym szkołę jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Edukacji  i Integracji "Tacy Sami", organizacja pożytku publicznego. W naszej placówce staramy się, aby uczniowie dobrze się czuli w murach szkolnych, aby zajęcia lekcyjne były ciekawe i na wysokim poziomie. Co jest naszą misją? Chcemy aby nasza szkoła była miejscem, do którego dzieci i młodzież przychodzą z radością. Radość ta powoduje, że uczą się chętnie i lepiej, są bardziej odpowiedzialne za siebie i innych. Przygotowują się, aby w życiu dorosłym osiągać sukcesy. Warto dodać, że jesteśmy placówką pracującą w integracji, do której obok zdrowych rówieśników, uczęszczają uczniowie niewidomi oraz słabo widzący.