Gdyński Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

Gdyński Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

Gdyński Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego istnieje od 1956 roku. Celem działania jest rozbudzenie szerokiej inicjatywy dla wszechstronnego rozwoju kulturowego, społecznego i gospodarczego Kaszub, Kociewia i całego Pomorza. Powyższe cele ZKP osiąga poprzez rozwijanie i nauczanie języka kaszubskiego, inicjowanie i organizowanie konferencji, szkoleń, seminariów, sesji i sympozjów oraz prowadzenie działalności wydawniczej. Jest także organizatorem imprez, festynów, pokazów, konkursów, popularyzujących kaszubsko-pomorską kulturę. ZKP Gdynia współorganizuje działalność Kaszubskiego Forum Kultury w Gdyni, wydaje czasopismo „Gdińskô Klëka”, patronuje konkursom regionalnym. Raz w roku przyznaje medal „Srebrna Tabakiera Abrahama” osobom oraz instytucjom szczególnie zasłużonym dla regionu. Ponadto utrzymuje patronat nad Zespołem Pieśni i Tańca „Gdynia” i Chórem Męskim „Dzwon Kaszubski” oraz Kaszubskim Kołem Gospodyń Miejskich.