Gdyńskie Kluby Żeglarskie

Gdyńskie Kluby Żeglarskie z Basenu im. Generała Zaruskiego pod przewodnictwem Pomorskiego Związku Żeglarskiego