GDYŃSKIE KLUBY ŻEGLARSKIE

Żeglarze Gdyńskich Klubów żeglarskich zrzeszonych w Pomorskim Związku Żeglarskim , mający siedziby przy Basenie Żeglarskim im. Generała Zaruskiego. Biorące udział i organizujące wiele imprez żeglarskich w Gdyni i na wodach Zatoki Gdańskiej. W większości powstały w okresie międzywojennym, żeglarze tych klubów m.in. Mariusz Zaruski, Leonid Teliga, Teresa Remiszewska, Zbigniew Puchalski czy Zygfryd Perlicki sławili polską banderę na wielu wodach świata. W roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości gdyńscy żeglarze zorganizowali wiele projektów m.in. rejs do granic II Rzeczpospolitej Polskiej oraz Pomorze na Morze.