GDYŃSKIE LICEUM AUTORSKIE

GLA STO SMS powstało jako pierwsza szkoła niepubliczna w Gdyni.

 

Misją szkoły są:

 

  • Harmonijny i zrównoważony  rozwój każdego ucznia – dlatego stworzyliśmy Ośrodek Psycho-logiczno – Pedagogiczny „Razem”, który obecnie prowadzi działalność na terenie wojewódz-twa pomorskiego jak również kraju.

 

 

  • Wspólnota dialogu-  stawiamy na partnerstwo społeczności szkolnej. Szukamy najlepszych rozwiązań w drodze dialogu, szanując zdanie każdego.
  • Różnorodność i wybór – szkoła proponuje uczniom bogatą ofertę zajęć. Pracujemy na zasadzie uczestnictwa w projektach, grantach . Naszą silną stroną  jest „nauczanie poza murami szkoły”.
  • Tradycja i nowoczesność – dbamy o patriotyczne wychowanie naszej młodzieży. Stała obecność tradycji w nowoczesnym myśleniu o edukacji i wychowaniu pozwala zachować tożsamość i dumę.

 

Od 14 lat prowadzimy oddziały sportowe. Od 2017 roku prowadzimy oddziały mistrzostwa sportowego piłki nożnej męskiej klubu „Arka Gdynia SSA”