HARCERSTWO NA BIAŁORUSI

 HARCERSTWO NA BIAŁORUSI

 

Harcerstwo na Białorusi zaczęło odradzać się w 1989 roku. Działało jako ruch młodzieżowy, obecnie liczy ok 600 osób. Polskie drużyny harcerskie na Białorusi z miejscowości: Borysów, Mińsk, Lida, Porzecze, Grodno