I SPOŁECZNE LO SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W GDYNI

Pierwsze Społeczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego , otworzy-ło swoje podwoje z dniem 1 września 2017 rokU, powstało z przekształcenia Pierwszego Społecznego Gimnazjum. Szkoła prowadzona jest przez stowarzyszenie In gremio posiadające ponad dwudziestoletnie doświadczenie w organizowaniu edukacji dzieci i młodzieży .

 Liceum prowadzi również klasy Gdyńskiego Klubu Koszykówki ARKA.

Oprócz nauki zapewniamy bogatą ofertę pomocy psychologicznej i pedagogicznej ze szczególnym wskazaniem na profilaktykę uzależnień, zagrożeniami w sieci, przeciwdziałaniu cy-berprzemocy. Systematycznie realizujemy cykle edukacji prawnej młodzieży niepełnoletniej. 

W pracy wychowawczej szczególną uwagę poświęcamy zdobywaniu przez młodzież kompetencji społecznych – poznanie warsztatu wolontariusza podczas organizowania wydarzeń przez nasze stowarzyszenie np. „Nocnych przejazdów rowerowych”, „Czekolady na urodziny Gdyni”.

Młodzież jest również współorganizatorem naszych konkursów ogólnopolskich i wojewódz-kich np. „Ogólnopolskiej Bitwy na Obrazki Logiczne” czy „Wojewódzkiej Ligi Przyrodniczej”.

Realizujemy projekty z zakresu nauki obywatelskiej , współpracujemy z Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.