II LO

II liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama 

Mickiewicza. Najstarsze liceum w Gdyni. Uczniowie osiągają bardzo wysokie 

wyniki w nauce. Szkoła znajduje się w   10 – ce najlepszych szkół 

województwa pomorskiego.   Dwójka jest jedyną szkołą na Wybrzeżu z 

oddziałami dwujęzycznymi z językiem francuskim. Uzyskała certyfikat 

Label France Education. Uczniowie Dwójki są laureatami międzynarodowych projektów 

prawniczych. W bieżącym roku szkolnym szkoła jest współorganizatorem 

Międzynarodowych Zawodów Prawniczych dla uczniów szkół średnich z 16 

krajów świata.