III LO IM. MARYNARKI WOJENNEJ RP W GDYNI

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni. Szkoła Matury Międzynarodowej: International BaccalaureateDiplomaProgramme oraz Middle YearsProgramme.