IX LO

IX Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni