KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Gdyni prowadzona przez siostry Nazaretanki jest szkołą, która kształci i wychowuje uczniów w duchu chrześcijańskich wartości. Duży nacisk kładziemy na budowanie relacji opartych na wzajemnych szacunku, zrozumieniu, dostrzeganiu w życiu tego co dobre, piękne i szlachetne, na umiejętności dokonywania właściwych wyborów. Jako szkoła katolicka mocno angażujemy się we wszelkie inicjatywy kształtujące postawy patriotyczne, troszczymy się o rozwój religijny naszych uczniów, dbamy o budowanie wspólnoty szkolnej rodzice-uczniowie-nauczyciele. Jesteśmy otwarci na różne formy współpracy, propozycje, projekty... chętnie i szeroko otwieramy drzwi naszej szkoły dla tych, którzy pragną zasmakować życia pod okiem Najświętszej Rodziny.