Katolicki Zespół Edukacyjny

Katolicki Zespół Edukacyjny - Przedszkole i Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny przy Parafii NMP prowadzona przez Siostry Nazaretanki.