KLUB "GAZETY POLSKIEJ"

Gdyński Klub "Gazety Polskiej" działa przeszło 12 lat. Organizuje spotkania z historykami, pisarzami, dziennikarzami, artystami i politykami.  Organizuje pokazy filmów oraz koncerty patriotyczne takie jak "Portret III RP", "Śpiewnik polski", "Żołnierze niezłomni. Podziemia armia powraca", "Niech żyje Polska", "Zwycięska Polska". Uczestniczy w takich akcjach jak np. pomoc osobom potrzebującym lub świąteczna pomoc Polakom na Białorusi.