Klub Młodych Gdynian

Klub Młodych Gdynian został założony w 2008 r. i działa przy Szkole Podstawowej nr 40 pod patronatem międzyzakładowej Komisji pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdyni. Znajduje się propagowaniem wśród dzieci i młodzieży historii naszego miasta, regionu. Czyni to, uczestnicząc w imprezach patriotycznych organizując spektakle (np. musical „Wiatr od morza” czy spektakl pt. „Pamięć” i uroczystości okolicznościowe.