KOD

Komitet Obrony Narodowej

 

Komitet Obrony Narodowej jest stowarzyszeniem, które ma na celu rozwijanie i propagowanie postaw i działań sprzyjających zachowaniu i rozwojowi demokratycznego państwa prawa.