KOMITET OBRONY DEMOKRACJI REGION POMORSKI

 

Stowarzyszenie jest niezależne od partii politycznych, organizacji religijnych lub wyznaniowych i zachowuje neutralność w sprawach światopoglądowych, nie godząc się jednocześnie na wprowadzanie przez państwo dominującego światopoglądu, ideologii, czy religii w jakiejkolwiek formie. Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie i propagowanie postaw i działań sprzyjających zachowaniu  rozwojowi demokratycznego państwa prawnego.