KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Gdyni jest stowarzyszeniem. Powstało 28.02.1929 roku i działało do 1939 roku.  Reaktywacja Bractwa nastąpiła 1.06.2004 roku. W tym roku obchodziliśmy 15 lecie reaktywacji bractwa oraz 90 – lecie jego powstania. Na co dzień bractwo prowadzi zajęcia dla młodzieży na strzelnicy przy LO II w Gdyni, jak również organizuje turnieje strzeleckie dla mieszkańców Gdyni oraz jest współorganizatorem innych licznych turniejów, w tym turniejów charytatywnych.