MORSKA SŁUŻBA POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA

Zapewnienie działań mających na celu poszukiwanie i ratowanie życia na morzu oraz zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego wynika z międzynarodowych Konwencji, których stroną jest Polska. Do realizacji tych zobowiązań dnia 1 stycznia 2002 roku została powołana Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, zwana dalej Służbą SAR.

Do zadań MSPiR należą:

- utrzymywanie ciągłej gotowości do przyjmowania i analizowania zawiadomień o zagrożeniu życia oraz wystąpieniu zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu,

planowanie, prowadzenie i koordynowanie akcji poszukiwawczych, ratowniczych oraz zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń,

- utrzymywanie w gotowości sił i środków ratownictwa życia oraz zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu,

- współdziałanie podczas akcji poszukiwawczych, ratowniczych oraz zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń z innymi jednostkami organizacyjnymi

- współdziałanie z innymi systemami ratowniczymi funkcjonującymi na obszarze kraju i zagranicą