NASZE LESZCZYNKI

Stowarzyszenie Nasze Leszczynki działa na rzecz dzielnicy Leszczynki i jej mieszkańców, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Pracujemy razem ze społecznością dzielnicy nad rozwiązywaniem wspólnych problemów, nad wcielaniem w życie ciekawych pomysłów. Zależy nam na tym, aby nasze sąsiedztwo było przyjazne i bezpieczne, aby mieszkańcy się dobrze czuli na terenie dzielnicy. Działamy na wszelkich możliwych frontach: składamy projekty do Budżetu Obywatelskiego, współpracujemy z Radą Dzielnicy, wnioskujemy do gdyńskich urzędów w codziennych sprawach zwykłych mieszkańców.