NKH LEŚNA SZKÓŁKA

NIEZALEŻNY KRĄG INSTRUKTORÓW HARCERSKICH „LEŚNA SZKÓŁKA” IM. HENRYKA WIECZORKIEWICZA

 

 

Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka” imienia Henryka Wieczorkiewicza jest lokalną organizacją harcerską z siedzibą w Gdyni, a  działającą na terenie Trójmiasta. W swoim działaniu opiera się na tradycji polskiego harcerstwa, skautingu Roberta  Baden-Powella i puszczaństwie Ernesta Thompsona Setona. Większość zajęć odbywa się  na świeżym powietrzu, przede wszystkim w lasach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Jako samodzielna organizacja "Leśna Szkółka" istnieje nieprzerwanie od 1990 roku. Obecnie liczy około 250 osób zrzeszonych w 5 jednostkach żeńskich, 5 męskich, 1 gromadzie zuchowej oraz 1 zastępie wędrowniczym".