NKH LEŚNA SZKÓŁKA

NIEZALEŻNY KRĄG INSTRUKTORÓW HARCERSKICH „LEŚNA SZKÓŁKA” IM. HENRYKA WIECZORKIEWICZA

Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka” imienia Henryka Wieczorkiewicza jest lokalną organizacją harcerską z siedzibą w Gdyni, a działającą na terenie Trójmiasta. 

 

W swoim działaniu opiera się na tradycji polskiego harcerstwa, skautingu Roberta Baden-Powella i puszczaństwie Ernesta Thompsona Setona. Większość zajęć odbywa się na świeżym powietrzu, przede wszystkim w lasach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Jako samodzielna organizacja "Leśna Szkółka" istnieje nieprzerwanie od 1990 roku. Obecnie liczy około 250 osób zrzeszonych w 6 jednostkach żeńskich, 5 męskich, 1 gromadzie zuchowej oraz 2 zastępach wędrowniczych i 1 zastępie starszoharcerskim".