NKH Leśna Szkółka

NKH „Leśna Szkółka”

Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich "Leśna Szkółka" imienia Henryka Wieczorkiewicza jest organizacją harcerską o statusie stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną. Terenem bazowym naszego działania jest Trójmiasto i jego okolice.

Metodycznie nawiązujemy do tradycji polskiego harcerstwa oraz idei Baden-Powella i Setona. Staramy się kłaść nacisk na bezpośredni kontakt z przyrodą, działalność w stylu "puszczańskim", nawiązując do
idei "woodcraftu" propagowanej przez Ernesta Thompsona Setona.

Jako samodzielna organizacja, "Leśna Szkółka" istnieje od 1990 roku. Utworzona została przez instruktorów działających uprzednio w Kręgu Instruktorskim "Leśna Szkółka" przy Hufcu ZHP Gdańsk - Przymorze.

Obecnie "Leśna Szkółka " zrzesza 5 żeńskich jednostek, 5 męskich oraz jedną gromadę zuchową, a jej liczebność szacuje się na około 180 osób.