OBWÓD GDYŃSKl ZWIĄZKU HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ

Obwod Gdyński ZHR skupia ponad 800 zuchenek, zuchów, harcerek i harcerzy z siedmiu hufców działających na terenie Gdyni. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół - dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności.