PCK w Gdyni


Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdyni na czele ze sztandarem,któremu asystują prezesi Gdyńskich klubów HDK,chorążym jest prezes miejskiego klubu HDK przy OR PCK w Gdyni Tomasz Błaszczuk.Za nimi podąża Zarząd OR PCK na czele z prezesem Markiem Olczykowskim oraz delegacją Zarządu Pomorskiego Oddziału Okręgowego w Gdańsku któremu przewodzi Prezes Marzena Dobrowolska z dyrektorem biura Kamilem Żukiem.W tym roku Miejski Klub Honorowych Krwiodawców przy OR PCK w Gdyni ochodzi 40 lecie swego istnienia, który skupia krwiodawców z terenu całej Gdyni a który oddał w okresie swego istnienia 12 tyś litrów tego bezcennego leku,ratując zdrowie i życie wielu mieszkańcom Gdyni. OR PCK skutecznie działa na terenie Gdyni organizując zbiórki krwi,kwesty na rzecz dzieci z których kupowane są artykuły szkolne, paczki świąteczne, organizowane wszelkie wsparcie i pomoc.Szkolenia pierwszej pomocy przedmedycznej, Mistrzostwa szkól średnich w Pierwszej pomocy,Olimpiada zdrowego żywienia szkół Gdyńskich, festyn Dzień Dziecka, Wyprawka dla Żaka,Godne Dzieciństwo,Młoda Krew Ratuje Życie,Ognisty Strażak Gorąca Krew,pomoc społeczna i wiele innych.Powstają kluby HDK, Kluby PCK, Kluby Wiewiórka,mocno rozbudowuje się wolontariat w szeregi którego wstępuje dużo ludzi dobrego serca.Współpracujemy z wieloma instytucjami,firmami,organizacjami i innymi podmiotami z terenu Gdyni a także i okolic poszerzając ciągle zakres działalności. Zapraszamy w nasze szeregi.