POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW

Reprezentanci 21 gdyńskich ogrodów działkowych zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców – Kolegium gdyńskich ogrodów działkowych.