POSZUKIWAWCZE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

Poszukiwawcze Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (POPR) - stowarzyszenie prowadzące specjalistyczną działalność ratowniczą, powstałe w 2001 roku na terenie Gdyni. Działa na zasadach pracy społecznej i zajmuje się poszukiwaniem osób zaginionych w terenie otwartym, ewakuacją osób poszkodowanych z terenu trudno dostępnego, prowadzeniem szkoleń na temat jak zachować się w wypadku ataku niebezpiecznego psa, nauką pierwszej pomocy oraz zabezpieczeniem medycznym imprez plenerowych. Ratownicy POPR to wolontariusze, którzy poświęcają swój czas, aby wspierać działania ratownicze zawodowych służb. Od początku istnienie ratownicy POPR przeprowadzili ponad 250 akcji poszukiwawczo ratowniczych na terenie całego kraju.