RUCH MIEJSKI WSPÓLNA GDYNIA

RUCH MIEJSKI WSPÓLNA GDYNIA

 

Ruch Miejski Wspólna Gdynia to stowarzyszenie założone przez lokalnych społeczników i radnych dzielnic, zaangażowanych od lat w pracę dla miasta. Celem stowarzyszenia jest wspólne działanie na rzecz pozytywnych zmian w Gdyni. Ruch skupia kilkadziesiąt osób w różnym wieku, które łączy miłość do miasta z morza i marzeń. Gdynia przyszłości jest dla nich miejscem dialogu, zieleni i rozwoju, a przede wszystkim otwartym i przyjaznym dla każdego mieszkańca. Ruch w najbliższej kadencji będzie miał swojego przedstawiciela w Radzie Miasta.