SP 16

SP 16 jest znana z wysokiego poziomu nauczania i bardzo dobrych wyników egzaminów ósmoklasisty (niegdyś sprawdzianów szóstoklasisty) oraz ze szczególnej troski nad dziećmi ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi.