Stowarzyszenie Inicjatywa Polska

Stowarzyszenie Inicjatywa Polska oddziałw Gdyni

Miejsce dla ludzi o poglądach postępowych, proeuropejskich oraz odwołujących się do ideałów prawdziwej sprawiedliwości społecznej. Zrzeszamy samorządowców, aktywistów i działaczy społecznych z całej Polski. Liderką stowarzyszenia jest Pani Barbara Nowacka.