Stowarzyszenie na rzecz nowej Konstytucji Kukiz’15

Stowarzyszenie na rzecz nowej Konstytucji Kukiz’15 – organizacja, stanowiąca realną alternatywę dla pogrążonych w partiokratycznych, antyobywatelskich konfliktach partii politycznych. Nasze Stowarzyszenie opiera się na ideach patriotyzmu, pracowitości, innowacyjności i szacunku do Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz przysługujących im praw. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu, dążymy do przywrócenia władzy w Ojczyźnie Narodowi. Chcemy razem kreować i tworzyć świadome społeczeństwo obywatelskie, które będzie skutecznie działało na rzecz uchwalenia nowej Konstytucji oddającej władzę zwierzchnią w ręce Narodu.