SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12

Motto szkoły brzmi: "Każdy uczeń ma prawo do sukcesu”, bo nauczyciele wierzą tu głęboko, że 

w każdym dziecku tkwi talent, który należy odkryć. W szkole swoje umiejętności i pasje rozwija ponad 600 uczniów, nad czym pieczę sprawuje 71 pedagogów.