SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26 Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI W GDYNI

 

Szkoła Podstawowa nr 26  nosi imię Żołnierzy Armii Krajowej i ma bogate tradycje patriotyczne. W naszej szkole dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest członkiem społeczności. Uczymy kochać, szanować i żyć kulturą i tradycją narodu Polskiego, Pomorza, Gdyni.

Jednocześnie wychowujemy młodego człowieka do współpracy i otwartości na inne narody. Wychowujemy świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie, troszczącego się o swoje środowisko przyrodnicze. Priorytetem szkoły jest:
- wychowanie patriotyczne i regionalne ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia poczucia tożsamości narodowej
- wychowanie ku wartościom duchowym i społecznym
- edukacja europejska
- wychowanie przez sport