SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40

Szkoła Podstawowa nr 40 w Gdyni im. Kpt. Ż.w.K.O. Borchardta jest znana w lokalnym środowisku z kultywowania tradycji regionu oraz tradycji morskich naszego miasta. To nowoczesna i bezpieczna placówka, przyjazna dzieciom, rodzicom, otwarta na ich potrzeby. Umożliwia uczniom rozwijanie kompetencji językowych w oddziałach dwujęzycznych oraz predyspozycji sportowych w cieszących się powodzeniem oddziałach sportowych  o profilu pływanie. Kadrę pedagogiczną szkoły stanowi zespół nauczycieli profesjonalistów - zaangażowani i doświadczeni w pracy z dziećmi o różnej wrażliwości. Kreatywni, otwarci, pełni pasji, służą radą, pomocą i wsparciem.