SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44

Szkoła Podstawowa nr 44 z oddziałami gimnazjalnymi

 
 
 

SP nr 44 jest liderem w edukacji zdrowotnej, ekologicznej, sportowej, czytelniczej, wymiany międzynarodowej oraz w wolontariacie. Dyrektorem jest pan Andrzej Bodnar. Budynek wyremontowany, kolorowy w środku, wyposażony w pracownie chemiczną, fizyczną, dwie informatyczne. Szkoła jednozmianowa, z dużą świetlicą oraz stołówką.