Szkoła Podstawowa nr.21

Szkoła Podstawowa nr. 21 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju w Gdyni