Szkoła Podstawowa nr.39

Szkoła Podstawowa nr.39 im. Kpt.ż.w. Kazimierza Jurkiewicza w Gdyni