UNIWERSYTET MORSKI

Uniwersytet Morski w Gdyni to największa państwowa uczelnia morska w Polsce i jedna z większych w Europie, kształcąca przyszłych oficerów floty handlowej oraz kadry inżynierskie i menadżerskie dla gospodarki morskiej i regionu nadmorskiego na poziomie inżynierskim i magisterskim. Uczelnia umożliwia zdobywanie wiedzy na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych. Uczelnia prowadzi także kształcenie uzupełniające dla oficerów i specjalistów gospodarki morskiej oraz różnego rodzaju kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne. Oferta kierunków i specjalności jest bogata i odpowiednia na aktualne zapotrzebowanie rynku pracy, a niewątpliwą zaletą Uczelni jest to, że kształci na wydziałach, kierunkach i specjalnościach zarówno morskich jak i lądowych. Uniwersytet Morski w Gdyni tworzą 4 prężnie rozwijające się wydziały: Elektryczny, Mechaniczny, Nawigacyjny oraz Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa. Na Uniwersytecie Morskim w Gdyni, łącznie na wszystkich rodzajach studiów, zdobywa wiedzą ok. 5 tysięcy studiujących. Nauczaniem studentów zajmuje się wszechstronnie wykształcona kadra naukowców - nauczycieli akademickich, gwarantująca najwyższy poziom dydaktyczny. W następnym roku uczelnia będzie obchodzić swoje stulecie.