VI LO

VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WACŁAWA SIERPIŃSKIEGO W GDYNI

 

VI LO w Gdyni to placówka z 46 latami tradycji wychowywania i nauczania młodzieży. Nasza szkoła od lat zalicza się do czołówki najlepszych szkol średnich w Gdyni i Województwie Pomorskim. Według ostatniego raportu z badania EWD za lata 2015-2017 osiągnęliśmy 3 miejsce wśród najlepszych szkół ponadgimnazjalnych Trójmiasta. Wyróżniamy się stuprocentowym wskaźnikiem zdawalności egzaminu maturalnego. Nasi uczniowie osiągają wysokie lokaty w olimpiadach i z sukcesami startują w konkursach artystycznych i zawodach sportowych na poziomie lokalnym oraz ogólnopolskim.