VI LO

 

VI LO to: 2 miejsce w Gdyni i województwie pomorskim w rankingach ogólnopolskich, przyjazna atmosfera i dobre miejsce do nauki, bardzo dobre wyniki egzaminów maturalnych, sukcesy w olimpiadach, konkursach oraz zawodach na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim, najlepszy szkolny obiekt sportowy w Gdyni, dobre przygotowanie do dalszych studiów, nie tylko na politechnikach.