Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna

Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna w gdyńskiej komunikacji miejskiej istnieje od 1963 r., a jej Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza powstała w 2011 r. i zrzesza młodzież z całego miasta. Powstała z inicjatywy grupy młodzieży i jest jedyną taką drużyną w naszym mieście. Stan osobowy na dzień 01.11.2015 r. to 40 strażaków OSP oraz 30 młodzieżowych strażaków. Opiekunem MDP jest dh Jerzy Kulczyk, a Dowódcą MDP dh Adam Labuhn. Do podstawowych zadań OSP i MDP należy m.in.: podnoszenie wiedzy i umiejętności oraz ich szerzenie w dziedzinie ogólnie pojętego bezpieczeństwa, ochrony pożarowej i ratownictwa, udział w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych, zabezpieczanie różnego rodzaju wydarzeń i imprez, przeprowadzanie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy i wiele innych.