ZESPÓŁ SZKÓŁ ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNYCH

ZESPÓŁ SZKÓŁ ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNYCH

 

Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni to szkoła z ponad 80-letnią tradycją. Nazywana „Orłowskim Ekonomikiem” na stałe wpisała się w historię Orłowa i gdyńskiego szkolnictwa zawodowego. Nasza placówka kształci młodzież w pięciu zawodach: technik ekonomista, organizacji reklamy, grafiki i poligrafii cyfrowej, obsługi turystycznej i handlowiec.

Jesteśmy jedyną szkołą w Gdyni, w której funkcjonuje firma symulacyjna Mariposa Cosmetics Sp. Z o.o. zorganizowana na wzór prawdziwego przedsiębiorstwa. Organizujemy praktyki zawodowe w zakładach pracy i wymianę młodzieży. Realizujemy projekty unijne, w tym „Erasmus”, które obejmują współpracę szkół, uczelni wyższych i władz lokalnych Włoch, Niemiec, Norwegii, Hiszpanii, Bułgarii, Rumunii. Dzięki porozumieniu z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości w szkole działa program edukacyjny „Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo”.

ZSAE to skrót, który należy kojarzyć ze słowami ZAWÓD SUKCES AWANS EUROPEJSKOŚĆ.