ZESPÓŁ SZKÓŁ ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNYCH

Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni to szkoła z ponad 80-letnią tradycją. Nazywana "Orłowskim Ekonomikiem" na stałe wpisała się w historię Orłowa i gdyńskiego szkolnictwa zawodowego. Nasza placówka kształci młodzież w czterech zawodach: technik ekonomista, rachunkowości organizacji reklamy, grafiki i poligrafii cyfrowej, w tym mamy klasy dwujęzyczne. Jesteśmy jedyną szkołą w Gdyni, w której firma symulacyjna Mariposa Cosmetics Sp. z o.o. zorganizowana na wzór prawdziwego przedsiębiorstwa. Organizujemy praktyki zawodowe w zakładach pracy i wymianę młodzieży. Realizujemy projekty unijne, w tym Erasmus+, które obejmują współpracę szkół, uczelni wyższych i władz lokalnych Włoch, Niemiec, Norwegii, Hiszpanii, Bułgarii, Rumunii. Dzięki porozumieniu z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości  w szkole działa program edukacyjny "Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo". ZSAE to skrót, który należy kojarzyć ze słowami Zawód Sukces Awans Europejskość.