ZESPÓŁ SZKÓŁ CHŁODNICZYCH I ELEKTRONICZNYCH W GDYNI

ZESPÓŁ SZKÓŁ CHŁODNICZYCH I ELEKTRONICZNYCH W GDYNI

 

 

Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni to szkoła z 70-letnią tradycją,   dzisiaj najnowocześniejsza techniczna szkoła w regionie, która kształci w zawodach wysokich technologii: technik informatyk, technik elektronik, technik mechatronik, technik elektryk i technik chłodnictwa i klimatyzacji. Szkoła prezentuje wysoki poziom nauczania  i tradycyjny, sprawdzony system wychowawczy ukierunkowany na wszechstronny rozwój młodych ludzi. Uczniowie osiągają sukcesy sportowe na szczeblu rejonowym i wojewódzkim, zajmują wysokie lokaty w konkursach i olimpiadach  nie tylko  zawodowych,  uczestniczą w życiu środowiska lokalnego. 

Chłodniczak to SZKOŁA INNA NIŻ WSZYSTKIE