ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO-GATSRONOMICZNYCH W GDYNI

Szkoła z 85-letnią tradycją. Kształci uczniów w zawodach technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki, technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz po Szkole Branżowej I stopnia.