Zespół Szkół Katolickich

Szkoła, skupiająca obecnie ponad 500 uczniów, cieszy się dynamicznym rozwojem, łączy wychowanie klasyczne z wyzwaniami współczesności. Dbając o czytelność programów dydaktyczno-wychowawczych, jak również relacji międzyludzkich, w Zespole Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Gdyni bardzo wyrazisty staje się, z jednej strony, Lucius Annaeus Séneca z myślą klasyczną: Jeśli nie znasz portu przeznaczenia, wiatry pomyślne nie będą ci wiały, a z drugiej, Patron Szkoły – Jan Paweł II z propozycją harmonijnego łączenia wiary i rozumu, jako dwóch skrzydeł unoszących rozum ludzki ku kontemplacji prawdy. To wszystko sprawia, że nasza Szkoła cieszy się bardzo dobrą opinią w środowisku lokalnym i zaprasza wielu kandydatów oraz sympatyków na wstępne egzaminy kierunkowe.