Zespół Szkół Plastycznych

Zespół Szkół Plastycznych

Zespół Szkół Plastycznych to państwowa szkoła artystyczna w skład której wchodzą: Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych trwająca 6 lat i kształcąca uczniów na poziomie gimnazjalnym i licealnym, Liceum Plastyczne trwające 4 lata na podbudowie programowej gimnazjum i 2 letnia Policealna Szkoła Plastyczna na podbudowie programowej liceum.

Nauka w Szkole prowadzona jest w zakresie przedmiotów ogólnokształcacych i artystycznych: rysunku i malarstwa, rzeźby, podstaw projektowania, historii sztuki oraz modułów: multimedia i fotografia oraz zespołowe projekty artystyczne.

Efektem pracy Szkoły są bardzo wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych (zawsze mamy wyższą średnią niż Polska i województwo), nagrody i wyróżnienia w konkursach i na olimpiadach artystycznych oraz stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wizytówką Szkoły są nasi uczniowie twórczy, przepełnieni pasją, wrażliwi, pracowici, ambitni, z wysmakowanym gustem.

Wielu absolwentów Szkoły to światowej sławy artyści, działacze polityczni, krytycy literaccy, aktorzy, muzycy czy po prostu studenci uczelni europejskich. Jesteśmy z Nich niezmiernie dumni.