Zespół Szkolno- Przedszkolny nr. 3

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr. 3 (Szkoła Podstawowa nr. 47, Przedszkole nr.55)

Ul. Nagietkowa

81-589 Gdynia