ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3

Szkoła Podstawowa nr 47, Przedszkole nr 55