ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5

 Nowopowstały Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 w Gdyni, Szkoła Podstawowa nr 43, Przedszkole nr 60. Placówka nosi imię wiceadmirała Kazimierza Porębskiego. Patron zobowiązuje dlatego bliskie nam tematy morskie. Ściśle współpracujemy z Akademią Marynarki Wojennej. Włączamy w swoje projekty środowisko lokalne organizując "Sportowe soboty na Pogórzu", zajęcia w ramach otwartej szkoły  i Akademii Przedszkolaka. Przedszkolaki są beneficjentami programu Gdyńskie turbo przedszkolaki. Dzieci uczą się języka kaszubskiego. Działa koło regionalne. Dla uczniów uzdolnionych utworzyliśmy klasy dwujęzyczne, z geografią i historią po angielsku oraz klasy sportowe o profilu siatkarskim, piłki koszykowej i nożnej. W szkole działają oddziały integracyjne, w których każde dziecko znajdzie miejsce dla siebie. Nasi uczniowie, już od najmłodszych lat uczą się gry w szachy, uczestniczą w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych, odnosząc znaczące sukcesy. Są także w gronie finalistów i laureatów konkursów kuratoryjnych.